Wstępna informacja prawna

Produkcja towaru (oznaczonego w sklepie jako towar przeznaczony do wyprodukowania specjalnie dla klienta, np. flagi, książki, odzież, ekspozytory) odbywa się na podstawie umowy o dzieło i nie wiąże się ze stanu w magazynie. Dlatego bardzo krótkie terminy dostaw nie są możliwe! Zamówiony towar zostanie wyprodukowany tylko wtedy, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki określone w ogólnych warunkach handlowych (np. m.in. otrzymanie płatności i/lub zgoda na druk). Wszystkie zakupy kończą się wystawieniem faktury.

Każdy, kto pobiera lub kopiuje symbole i obrazy pokazane z tej domenie jest zobowiązany do zgłoszenia tego pobrania do operatora tej domeny. Ilustracje są dziełami i jako takie są własnością intelektualną, częściowo kreacjami i pojedynczymi aranżacjami, nawet jeśli do dzieł zostały włączone bezpłatne dane dostępne w Internecie. Kopiowanie, powielanie i rekonstrukcja wymagają zgody operatora tej domeny.

Grafika i symbole wyświetlane na tej domenie nie stanowią w żaden sposób przestępstwa z §§ 86 i 86a Niemieckiego Kodeksu Karnego. Sklep przeznaczony jest dla zorientowanej na zakup publiczności na tle naukowym, badawczym, dydaktycznym, relacjonującym współczesne lub historyczne wydarzenia. Połączenie z § 86a ust. 1 i 2 nie jest zatem możliwe pod względem znaczenia i przedmiotu prawnego, ponieważ sklep ten nie jest ani przedstawicielem, ani projekcją partii, stowarzyszenia, organizacji lub organizacji zastępczej, rządu, stowarzyszenia lub instytucji, ani też domena ta nie jest medium propagandowym.

 

Wyświetlony