Herb Leliwa - Flaga w kolorach herbowych z herbem - Rozmiar: 150 x 90 cm

Herb Leliwa - Flaga w kolorach herbowych z herbem - Rozmiar: 150 x 90 cm
49,90 € *

Ceny incl. VAT plus koszty wysyłki

Czas realizacji zamówienia Ok. 10 dni roboczych

Material:

Befestigung:

  • fh611
Flagi i herby szlachty polskiej - informacje i oferta Herb Leliwa Pierwsza wzmianka o...węcej
Informacje o produkcie "Herb Leliwa - Flaga w kolorach herbowych z herbem - Rozmiar: 150 x 90 cm"

Flagi i herby szlachty polskiej - informacje i oferta


Herb Leliwa

Wappen Herb coat of arms Leliwa


Pierwsza wzmianka o herbie odnosi si� do roku w kt�rym ten herb po raz pierwszy wspomniany zosta� w zapisach historycznych. Nazwa herbu wi��e si� na og� z nazwiskiem rodowym rycerza (szlachcica), kt�remu zosta� on przyznany. W przeciwie�stwie do innych kraj�w europejskich, polska szlachta mia�a inne zasady przyznawania herb�w. W wielu przypadkach herb przechodzi� na inne rody rycerskie, czasami pisownia nazwiska zmienia�a si�, nierzadko w ramach tylko jednej ga��zi rodziny, tak wi�c istnieje dzi� wiele nazw tego samego herbu. Kolory wsp�lnoty herbowej (Tynktura) nie by�y dok�adnie definiowane, jednak z biegiem czasu utrwali�a si� reg�a ich ustanowiania. Jak zosta�a zaprojektowana flaga? We wcze�niejszych czasach chor�giew lub flaga przedstawia�a wy��cznie sam znak rodowy. A dzi�? Znak herbowy (god�o) jest podstaw� kombinacji barw, np. gdy przedstawial on bia�� strza�� na czerwonym tle, kolorami s� bia�y i czerwony (bia�y na czerwonym). W tych samych barwach przedstawione s� labry herbowe. Jezeli posiadaj� one jeszcze inny, dodatkowy kolor, odnosi si� on do osobistych barw rodzinnych. Wszystkie te kolory powinny wyst�powa� w kombinacji na fladze.

Pierwsza wzmianka:
1324 r.

Alternatywne nazwy:
Leliwa, Leliwczyk, Leliwita

Nazwiska, razem: 831

831 Nazwisk:
Abaszkiewicz, Abramowicz, Adamkiewicz, Adamkowicz, Adamowicz, Aksan, Aksanow, Albicki, Alechnowicz, Anczewski, Andrzejewicz, Anszewski, Antoniewski, Antoszewski, Anusiewicz, Anuszewicz, Anuszewski, Babczy�ski, Babi�ski, Bacewicz, Bachrynowski, Badkowski, Bagarewicz, Bagrycewicz, Bahrynowicz, Bahrynowski, Bajer, Bakrynowski, Baluczy�ski, Ba�uczy�ski, Barancewicz, Baranowicz, Bartkowski, Bassowski, Baszowski, Bauer, Baur, Baurski, B�dkowski, Bedli�ski, Berezi�ski, Bernatowicz, Bes, Besowski, B�dzimirowski, B�kowski, Bia�as, Bia�ob�ocki, Bia�opiotrowicz, Bia�oszycki, Bielicki, Bielowski, Bieniewski, B�ocki, B�udnicki, B�udowski, Bobi�ski, Bobola, Bobo�ski, Boczkowski, Bodzanowski, Bodzanta, Bodzewski, Bolcewicz, Bolte, Bonuchowski, Borzuchowski, B�br, Brandt, Bra�ewski, Bra�y�ski, Bremer, Broniewski, Bry�y�ski, Brzeszewski, Brzozdowski, Brzozogajski, Budi�o, Budzewicz, Budziewicz, Bujwid, Bukowiecki, Bu�ajewski, Bu�hak, Bu�hal, Bu�harowski, Burakowski, Buywid, Byszewski, Byto�ski, Cebrzyk, Centomirski, Cerkas, Che�mowski, Chleb, Chlebowicz, Ch�asiewicz, Ch�asko, Ch�opecki, Chmielewski, Chmurzy�ski, Choberski, Choborski, Chociatowski, Chro�cicki, Chrucki, Chru�cicki, Chry�ci�ski, Cichi�ski, Cichowicz, Cichowski, Cidzik, Ciszkowski, Cudzinowicz, Czachowski, Czacki, Czai�ski, Czaj�cki, Czajkowski, Czajowski, Czapiewski, Czapkowski, Czapski, Czarnecki, Czarnicki, Czarno��ski, Czawszajewicz, Czawszkiewicz, Czechowicz, Czechowski, Czehry�ski, Czej�ytko, Czelatycki, Czelaty�ski, Czerczycki, Czerkas, Czerkies, Czernczycki, Czeski, Czey�ytko, Czobor, Czubicki, Czubi�ski, Czubowski, Czudzinowicz, Czulski, Czuprynowski, Czybi�ski, Dackiewicz, Da�kiewicz, Damerau, Damerkaw, Danecki, Danilewicz, Dani�a, Dani�o, Dani�owicz, Darnowski, Daszczenko, Daszkowski, Dawidowicz, D�b, D�browski, Dewejn, D�ugo��cki, D�u�niowski, Dobaniewski, Dobrza�ski, Dobrzy�ski, Dokurno, Dorohostajski, Dorpowski, Dowejn, Dowgia��o, Dowgia�o, Dras�awski, Dreszkowski, Drowdwi��o, Drubla�ski, Drzeczkowski, Duchowicz, Dudziecki, Dusejko, Dusieyko, Duszkiewicz, Dymitrowski, Dyr�ewicz, Dyszewicz, Dziewi�tnicki, Dzie�a, Dziubi�ski, D�ur, Ezofowicz, Fersen, Francuzewicz, Francuzowicz, Freiman-Ostaniewicz, Fryjewicz, Gabria�owicz, Gabrya�owicz, Ganglowski, Gang�owski, Gaug�owski, Gaw�owski, G�glawski, G�g�awski, Geczewski, Gesztowt-�okia�ski, Giecewicz, Gieczewicz, Gieczewski, Gier�owicz, Gierszod, Gierzad, Gieszto�d, Giesztowt �okia�ski, Gietow�, Gietowt, Gintowt, Gintowt-Dziewa�towski, Girowski, Gli�ski, Goleniewski, Goleniowski, Go�uchowski, Gordzia�kowski, Gorka, Gorka�ski, Gortatowski, Gotartowski, Gozdzki, G�rka, G�rka�ski, Graniewski, Granowski, Grell, Grochowski, Grunowski, Gurkowski, Gurnowski, Gwiazdowski, Hanusowski, Haraszkiewicz, Haustein, Hegel, Hegli�ski, Her�od, Hlaska, Hleb, Hlebicki, Hlebowicz, H�aska, H�asko, Horn, Horty�ski, Howig, Hubal, Ibia�ski, I��akowicz, Irzykiewicz, Irzykowicz, Iwonicz, Iwowicz, Jacewicz, Jachimowicz, Jackiewicz, Jacos�awski, Jaczewski, Jaczyntowicz, Jagielnicki, Jagintowicz, Jahelnicki, Jaho�kowski, Jakowicz, Jaksmanicki, Jaksma�ski, Janecki, Janis�awski, Jankiewicz, Janowicz, Jaros�awowicz, Jaros�awski, Jaroszewicz, Jaskmanicki, Jaskold, Jasko�d, Jawsza, Jawszowicz, Jelec, Jelowski, Jerzyk, Jerzykowicz, Je�owski, Joachimowicz, Jotkiewicz, J�zefowicz, Jucewicz, Juchniewicz, Juchnowicz, Judinowicz, Juniewicz, Junowicz, Jurkowski, Juskiewicz, Juszkiewicz, Ju�kiewicz, Kadzi�ski, Kadzy�ski, Kalenicki, Kalenik, Kamie�ski, Kappel, Karaczowski, Karaszewicz, Karsznicki, Kar�nicki, Karwacki, Kaski, Kasperowicz, Kasza�ski, Kewlicz, Kiersz, Kiewlicz, Kikowicz, Kirsz, Kirsza, Kisielowski, Kiski, Kiszelowski, Kiszkiewicz, Knipowicz, Koczanowski, Kokocki, Kola�ski, Komorski, Konczacki, Koni�ski, Konopi�ski, Ko�czacki, Kopesty�ski, Kopysty�ski, Korczyc, Korczycki, Korczy�ski, Korzeniewski, Korzeniowski, Kostewicz, Kosza�ski, Ko�cia, Ko�cic, Ko�ciewicz, Kotaszewicz, Kozicki, Kozielski, Kozie�, Kozie��, Krai�ski, Krajewski, Krajowski, Krajski, Kra�nik, Krenz, Kronicki, Krosno, Krupka, Krysi�ski, Kry�an, Krzesz, Krzywiecki, Krzywi�cki, Krzywob�ocki, Ksi�ski, Kszyniecki, Kuchmistrzowicz, Kuchmistrzowski, Kuci�ski, Kukiel, Kumaniecki, Kummer, Kuni�ski, Kurczukowicz, Kurmin, Kurowski, Kuzmicki, Kwiatkowski, Laskowski, Ledycki, Lejkowski, Lekszewicz, Leliwa, Lenkszewicz, Leonowicz, Lesieniewicz, Leskiewicz, Le�kiewicz, Lgocki, Lipa�ski, Lipen, Lipe�, Lipie�, Lipi�ski, Lisiecki, Lisowski, Lissowski, Lisze�, Liszy�, Lity�ski, Lostin, Ludkiewicz, �abcewski, �abiewski, �achoyski, �adowski, �akowicz, �apszy�ski, �aszkiewicz, �awi�ski, �awrynowicz, �ohojski, �okia�ski-Gesztowt, �opacki, �osiew, �ostowski, �ozi�ski, �ubanka, �ukowski, �yczkiewicz, �ysakowski, Macewicz, Marcholenko, Marcinkiewicz, Marcinowicz, Margiewicz, Martynowicz, Martyszewski, Matusewicz, Matuszewic, Matuszewicz, Medeksza, Melszty�ski, Meslicz, Miaskowski, Miastkowski, Micewicz, Micha�owski, Mickiewicz, Mierci�ski, Mierczy�ski, Mierze�ski, Mierzy�ski, Mikulicz, Minejko, Mineyko, Minwid, Mislicz, Miszkiewicz, Mitko, M�aszkowski, M�odkowski, M�otkowski, Mokierski, Molwi��o, Moniwid, Moniwidowicz, Montwid, Montwi�, Montwi��o, Montwit, Montywid, Monwid, Monwidowicz, Morstein, Morstin, Morstyn, Morsztyn, Mutykalski, Myszkowicz, Naguszewski, Nakwaski, Narmont, Narmunt, Nasmont, Natalski, Nazdrowicz, Newelski, Niedoma, Niemiera, Niemierzyc, Niesio�owski, Nie�cinko, Nietow�, Nieust�powicz, Niewiardowski, Niezwiecki, Ninie�ski, Norewicz, Normont, Notowicz, Nozdrowicz, Nutow�, Nutowicz, Nutowiec, Odyniec, Oklejski, Okuszka, Okuszko, Olchowicz, Olchowiecki, Olechnowicz, Olechowicz, Ososkowicz, Osostowicz, Ostaniewicz, Ostankowicz, Ostaszkiewicz, Ostrowski, Ostrzeszewicz, Ostrzewski, Pacenko, Pacewicz, Pacyna, Pacynka, Pacynko, Pajewski, Pantalowski, Paruszewski, Parys, Parzenczewski, Parz�czewski, Parz�czowski, Paszkowski, Pausza, Paw�owski, Pawsza, Pereszczak, Pereszczaka, Petkiewicz, Petroch, Petruszewicz, Petyhorski, Piaszczy�ski, Piechocki, Piechowski, Pieczychowski, Pieni��ek, Pietkiewicz, Pietraszko, Pietrusi�ski, Pig�owski, Pilecki, Piorun, Piotrewicz, Piotrowicz, Piotrowski, Pi�rkowski, Pi�rowicz, P�awi�ski, Pob�ocki, Podgorski, Podhajecki, Podl�ski, Pod��ski, Pogorski, Pokrywnicki, Pokrzywnicki, Po�ocki, Po�oniewicz, Pop�awski, Postawka, Postawko, Preuss, Prusakiewicz, Pruski, Pruszak, Pruszakiewicz, Przegali�ski, Przyborowski, Przy�uski, Przywidzki, Pstrocki, Ptaszy�ski, Pudliszkowski, Putianowicz, Putraszko, Putyanowicz, Puzyno, Raczkowski, Radwa�ski, Rajcewicz, Rakiewicz, Rakowic, Rakowicki, Rakowicz, R�czkowski, Rekscia, Rekszy�ski, Rek��, Reku�, Rentfi�ski, Rezwic, R�tfi�ski, Rimsza, Rogowski, Rohozi�ski, Rojcewicz, Roman, Romaszka, Romaszko, Roycewicz, Rozdzwienicki, Rozmanik, Rykowski, Rymsz, Rymsza, Ryx, Rzadki, Sachnowski, Sakel, Sakiel, Saltejewicz, Samotycki, Samotyk, Sawojski, Scierski, Sczepiecki, Serbin, S�pie�ski, S�pi�ski, Si�ski, Sici�ski, Sieczko, Siedleszcze�ski, Siedleszczy�ski, Siedliszcza�ski, Siedliszcze�ski, Sieniawski, Sienkiewicz, Sierpski, Siezieniewski, Si�ski, Sikorski, Skinder, Skorupa, Skorupka, Skorupko, Skumin, S�awaniewski, S�awicki, S�awi�ski, S�awoczy�ski, S�awoszy�ski, S�obodzi�ski, S�obotski, S�otwi�ski, S�owacki, S�owaczy�ski, S�ucki, S�upowski, Smoiski, Smojski, Sojkowski, Songin, Soroka, Soroko, Specymirski, Spicymirski, Spiner, Sp�awski, Srzechi�ski, Srzedzie�ski, Srzedzi�ski, Stalkiewicz, Stancewicz, Stanczewicz, Staniewicz, Stanilewicz, Stanilewski, Sta�czyk, Starowolski, Starzechowski, Staszkiewicz, Stawry��o, Stawry�o, Stecewicz, Sterpejko, Stiiernski, Stirnski, Stiruski, Strejkowski, Stre�owicz, Strubnica, Stryjkowski, Styrnski, Styrpejko, Styruski, Suchorowski, Sudnik, Swo�y�ski, Sworski, Sy�ko, Syniewski, Szalamu�ski, Szalkiewicz, Sza�kiewicz, Szaniecki, Szawernowski, Szczepicki, Szczepiecki, Szczypiecki, Sze�ski, Szott, Szpiner, Szredzi�ski, Szuczewski, Szulakiewicz, Szuplewicz, Szwojnicki, Szymkiewicz, Szymkowicz, �cierski, �ledziewicz, �niadecki, �nie�ko, �redzi�ski, �rzedzi�ski, �winiarski, �wirski, Talmont, Tar�o, Tarnau, Tarnow, Tarnowski, Temruk, T�dziagolski, T�dziogolski, Tomkowicz, Tongin, Towgin, Towginowicz, Trojanowski, Trzcie�ski, Trzci�ski, Tu�kowski, Tulikowski, Tyszkiewicz, Ul�zg곳o, Urak, Urbanowicz, Urba�ski, Ustarbowski, Virion, Wac�awski, Wapczy�ski, Wardeski, Ward�ski, Warnsdorf, Warszewicz, Wasilewicz, Wawpszewicz, Wawszewicz, Wedecki, W�c�awski, W�sierski, Wiazewicz, Wiaziewicz, Wia�ewicz, Wi�z, Wicki, Wiedecki, Wieroszemski, Wierozemski, Wierzbicki, Wi�c�awski, Wilkowski, Wisiecki, Wiszacki, Witcki, Witski, Wojakowski, Wojanowski, Wojniat, Wojnowski, Woli�ski, Wolski, Wo�kowski, Wo�odko, Wo�od�ko, Woronowicz, Wrzosek, Wyrowski, Wyrozembski, Wyrozemski, Wyroz�bski, Wyroz�ski, Wyrzykowski, Wyskocki, Wysocki, Zaborowski, Zaborski, Zabrzezi�ski, Zabrze�a�ski, Zacharewicz, Zacharowicz, Zaj�czkowski, Zawadzki, Zbirochowski, Zbiroski, Zbirowski, Ziembowski, Zienkowski, Zongo�owicz, Zuroch, Zurowski, Zygmuntowicz, �agli�ski, �agowicz, �arski, �ebrowski, ��obicki, �odan, �ongo��owicz, �uk, �u�awski, �urawicki, �urawski, �urowski, �yczy�ski, �y�a, �y�owski, �yrawski, �ytowski

�r�d�a grafiki i tekstu, a tak�e wi�cej informacji o herbie: Wikipedia, Herbarz szlachty polskiej, Herbarz Polski, Polskie flagi i herby

Wyb�r jest wst�pnie ustawiony na b�yszcz�cy poliester i ta�m� wyko�czeniow� z dwoma oczkami, prosz� zwr�ci� uwag� na alternatywy. Wi�cej informacji na dole strony w cz�ci 'Opis produktu' i 'Systemy mocowania'.

Flaga b�dzie wyprodukowana na specjalne zam�wienie Pa�stwa.

Daj przyk�ad dla �rodowiska i standard�w spo�ecznych! Etykieta 3D pokazuje: Nasze flagi s� produkowane w Niemczech w optymalnych warunkach pracy i �rodowiska. S� to produkty o bardzo wysokiej jako�ci wykonania i kolorystyki, kt�re ze wzgl�du na proces druku oraz wybrane materia�y maj� ponadprzeci�tn� �ywotno�� i pocz�tkowo r�wnie� cen�. Jednak przy normalnym u�ytkowaniu na zewn�trz b�dziesz cieszy� si� kupion� flag� przez ok. 5 lat i nie b�dziesz musia� tak szybko jej znowu kupowa�! Oszcz�dzaj pieni�dze i zasoby!

Powiązane linki do "Herb Leliwa - Flaga w kolorach herbowych z herbem - Rozmiar: 150 x 90 cm"
Oceny 0
Czytać, pisać i dyskutować opinie...węcej
Oceny klientów "Herb Leliwa - Flaga w kolorach herbowych z herbem - Rozmiar: 150 x 90 cm"
Napisz oceny
Opinia zostanie aktywowana po weryfikacji.

Wymagane są pola oznaczone *.

Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.

Wyświetlony